บทความ องค์ประกอบสำคัญ 4 ประการของความเข้าใจลูกค้าในเชิงลึก (Customer Insight)  
Date : 28/06/2021
ARDI : วันที่ 25 มิถุนายน 2021
 
นี่คือ 4 เทคนิคที่สำคัญ ๆ ที่จะทำให้เกิดความเข้าใจลูกค้าแบบองค์รวม
 
 
 
  1. คุณภาพข้อมูล
การจัดการข้อมูลลูกค้าเป็นความต้องการพื้นฐานสำหรับการทำงานของทีมทั้งหมด โดยคุณภาพของการวิเคราะห์พฤติกรรม การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์หรือการกำหนดเป้าหมายการตลาดฐานข้อมูลจะขึ้นอยู่กับการใช้ข้อมูลคุณภาพ ซึ่งคุณภาพของข้อมูลยังส่งผลต่อการทำงานของงานวิจัยในปัจจุบันอีกด้วย จากตัวอย่างที่กำหนดเป้าหมายไปจนถึงการจับข้อมูล เพราะข้อมูลที่มีคุณภาพเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญ
 
  1. ทีมวิเคราะห์
จุดมุ่งหมายของการโฆษณาล่าสุดเกี่ยวกับ 'ข้อมูลขนาดใหญ่' และ 'การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์' ได้รับบ่อยครั้งขึ้นเป็นทีมวิเคราะห์ บทบาทนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลแม้ว่าจะอ้างว่าต้องใช้ทักษะด้านไอทีมากขึ้นซ้อนทับกันอย่างมากกับการผสมผสานระหว่างการเขียนโปรแกรม SQL และทักษะทางสถิติ หลังการประชาสัมพันธ์และก่อนหน้านี้บทบาทของทีมวิเคราะห์ข้อมูลก็มีส่วนสำคัญในการทำความเข้าใจว่าลูกค้าของคุณมีพฤติกรรมอย่างไรและจะปฏิบัติตนอย่างไรในอนาคต การกำหนดโปรไฟล์ประชากรและพฤติกรรมยังคงมีความสำคัญมากในการเพิ่มความเข้าใจของลูกค้าพร้อมกับการแบ่งส่วนตามความเหมาะสม แต่การคาดการณ์การระบุตัวกระตุ้นและรูปแบบการคาดการณ์ช่วยให้สามารถดำเนินการตามเป้าหมายซึ่งจะช่วยเพิ่มส่วนร่วมและส่วนแบ่งค่าใช้จ่ายของลูกค้าในอนาคต
 
เมื่อพูดถึงการประชุมเชิงวิเคราะห์ในปีนี้ชุดทักษะนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลดูเหมือนจะมีความต้องการมากขึ้นกว่าที่เคย ฉันได้ยินหลายธุรกิจตอนนี้กังวลเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากรเก็บหรือเอาท์ซอร์สของนักวิเคราะห์ที่มีทักษะ; แม้ว่าพวกเขาจะยังไม่มีแผนการใช้พื้นที่ที่ชัดเจน
 
  1. การวิจัยผู้บริโภค
แม้ว่าในปัจจุบันบริษัทจะมีอำนาจอย่างมากในการระบุรูปแบบพฤติกรรมของลูกค้า หรือคาดการณ์การตอบสนองได้โดยปราศจากความเข้าใจเกี่ยวกับการรับรู้ของลูกค้าเกี่ยวกับพฤติกรรมของตน แต่ก็มีความเสี่ยงอย่างมากในการตีความผิด กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือไม่เพียงแต่จะรู้ว่าลูกค้ามีพฤติกรรมอย่างไร เพราะเราก็ต้องรู้จักลูกค้าก่อนด้วย ดังนั้นการวิจัยผู้บริโภคจึงเป็นปัจจัยสำคัญแห่งความสำเร็จของธุรกิจ
การวิจัยผู้บริโภคเป้นส่วนหนึ่งของการวิจัยการตลาด โดยจะเป็นกระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริโภค รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคด้วยซึ่งจะเน้นไปที่การตัดสินใจใช้และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ จะทำให้นักการตลาดสามารถคาดคะเนวิธีการขายผลิตภัณฑ์และบริการให้กับผู้บริโภค นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลที่สำคัญที่จะวางแผนการตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม
 
  1. ฐานข้อมูลทางการตลาด
ฐานข้อมูลทางการตลาด เป็นรูปแบบของการตลาดทางตรงที่ใช้ฐานข้อมูลของลูกค้าในการสร้างเป้าหมาย สำหรับการสื่อสารการตลาดแบบตรง (Direct Marketing) ฐานข้อมูลดังกล่าวรวมถึงชื่อ, ที่อยู่ของลูกค้า, หมายเลขโทรศัพท์, e-mail, ประวัติการซื้อ, การขอข้อมูลและข้อมูลอื่น ๆ ที่สามารถรวบรวมได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและข้อมูลมีความถูกต้อง ซึ่งฐานข้อมูลเหล่านี้อาจได้รับผ่านทางแบบฟอร์มใบสมัครสำหรับผลิตภัณฑ์ฟรี, Credit Applications, แบบฟอร์มการเข้าร่วมประกวด บัตรรับประกันผลิตภัณฑ์ และการสมัครรับจดหมายข่าวของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ตัวอย่าง เช่น การใช้ฐานข้อมูลในร้านค้าที่ขายอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยี อาจจะสามารถสร้างรายชื่อลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันและอาจสามารถทำให้ลูกค้าสนใจโปรโมชันใหม่ได้ ฐานข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถระบุและติดต่อลูกค้าด้วยการสื่อสารทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
 
Source : https://www.theidm.com/content-resources/blog/january-2015/the-4-essential-elements-of-true-customer-insight#
SHORTCUT
 
OUR PRODUCTS
 
ADDRESS
 
27 Charoen Nakorn 14, Charoen Nakorn Rd, Klongtonsai, Klongsan, Bangkok 10600

Copyright © 2023 Advanced Research Group Co., Ltd. All right reserved.